NyTeknik's logotype

NyTeknik

Technology & Computing · Sweden
NATIVE

NATIVE

Native
Vi hjälper dig att nå fram
Brand Arena är Alma Talents erbjudande till varumärken och företag som vill nå beslutsfattare i svenskt näringsliv i en redaktionell miljö. I vår medieplattform för native- och branded content ingår starka varumärken, häribland Ny Teknik, Lag & Avtal, Arbetarskydd, Ingenjörskarriär och Personal & Ledarskap.
Brand Arena skapar effektiv kommunikation med relevanta budskap och tydlig information. Vi gör det i rätt miljö och i rätt kontext till just den målgrupp du vill nå.
Contacts
    Click the button on products to create an inquiry